Værdigrundlag​

Vi ønsker at Dalgaarden skal være et hjem for de mennesker, som har valgt at bo her, med mulighed for ansættelse i den tilhørende Dagbeskæftigelse. Der skal være plads, rummelighed, tillid og glæde, så beboerne kan føle sig fortrolige med Dalgaarden. Stedet skal indeholde respekt, interesse og engagement for hinanden, for dem vi er og for den individuelles valg og holdninger. Vi skal være medskabende til et udviklende miljø, med godt kammeratskab og plads til forskellighed. Vi observerer og lytter til beboerne, for at blive klogere på deres drivkraft og motivation. Herigennem inspireres vi til fælles projekter som beboerne har ejerskab i, samtidig med at vi sikrer fokus på selv og medbestemmelse. Den tætte relation og den gensidige tillid er vigtig, så der kan skabes rum, muligheder og et miljø, hvor beboeren kan trives og føle sig hørt og set.

Den enkelte beboer skal have mulighed for at kunne leve det liv vedkommende måtte ønske, med de ressourcer og potentialer vedkommende har. Vi har engagementet, glæden og troværdigheden, så fagligheden og åbenheden kan trives, derved giver vi plads til individualiteten, selvstændigheden og til hinandens forskelligheder, i et skabende og tillidsfuldt miljø, som er essentiel for et godt hjem.​

​​Juridisk grundlag​

Midlertidigt botilbud til voksne § 107

Længerevarende botilbud til voksne § 108

Aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven §104​

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Om Fonden Dalgaarden

S/I Fonden Dalgaarden

Dalgaarden er et botilbud/hjem for syv voksne borgere, med tilhørende dagbeskæftigelse og STU for 15 voksne borgere.

CVR: ​40576029

Hurtig navigation

​›​​ Forside

​›​ Værdigrundlag

​›​ Metoder

​›​ Fysiske rammer

​›​ Faglige målsætninger

​​​› Botilbuddet

​› Dagbeskæftigelsen

​›​ Kontakt

Kontakt os

S/I Fonden Dalgaarden

Grønnerupvej 21, 9640 Farsø

Find vej med Google Maps

Send os en e-mail eller ring på 98 63 87 96