Beskrivelse af Dalgaarden

Botilbuddet har i 2018 bygget lejligheder til alle, hvilket har givet store forandringer i borgernes liv og i alles hverdag på Dalgaarden. Beboerne har længe set frem til disse forandringer og nyder resultatet heraf i fulde drag. Alle er stadig i gang med at undersøge, afprøve og erfare, hvilke muligheder og friheder de nye gode boligforhold giver.

Det åbner op for meget og giver plads til at udfolde sig, følge op på en hobby, have gæster - også overnattende, have egne drikkevare/mad i køleskabet, lave kaffe, have fred på toilettet, da dette ikke deles med andre længere, og alt muligt mere. Disse nye omstændigheder betyder meget i borgernes daglige færden og livskvalitet og det kræver støtte og indsigt at formå at bruge den nye frihed optimalt, samt støtte til og øvelse i at håndtere mulighederne efter egne ønsker og behov.

Desuden bor der nu 7 beboere på Dalgaarden (mod tidligere 6), hvilket også har givet nyt liv, flere mennesker i hverdagen, nye oplevelser at forholde sig til og få glæde af. Det har udvidet det sociale liv og givet mulighed for nye konstellationer blandt beboerne. Desuden har det åbnet op for behovet for nye socialfaglige tiltag og indsatser.

Samtidig har 7 beboere givet mulighed for, at der oftere kan være mere personale på arbejde.

Dette giver flere muligheder for beboerne. Flere ønsker kan imødekommes og der er større mulighed for at finde nye og brugbare veje til at forsætte med at sætte fokus på beboernes behov, livskvalitet og trivsel, hvor alle føler de har selv- og medbestemmelse i egen kontekst og liv.

​​Juridisk grundlag​

Midlertidigt botilbud til voksne § 107

Længerevarende botilbud til voksne § 108

Aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven §104​

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Om Fonden Dalgaarden

S/I Fonden Dalgaarden

Dalgaarden er et botilbud/hjem for syv voksne borgere, med tilhørende dagbeskæftigelse og STU for 15 voksne borgere.

CVR: ​40576029

Hurtig navigation

​›​​ Forside

​›​ Værdigrundlag

​›​ Metoder

​›​ Fysiske rammer

​›​ Faglige målsætninger

​​​› Botilbuddet

​› Dagbeskæftigelsen

​›​ Kontakt

Kontakt os

S/I Fonden Dalgaarden

Grønnerupvej 21, 9640 Farsø

Find vej med Google Maps

Send os en e-mail eller ring på 98 63 87 96