Beskrivelse af dagbeskæftigelsen

Dalgaardens dagbeskæftigelse og STU er et aktivitets og samværstilbud efter servicelovens § 104, ligeledes tilbyder vi mulighed for individuelle STU forløb.

Dalgaardens dagbeskæftigelse og STU er beliggende ude på landet, tæt ved skov og strand, 3 km fra Farsø, ved landsbyen Fandrup. Dalgaarden er et tidligere landbrug, hvor stuehuset er renoveret og bygget om til 7 lejligheder. Stald og udbygninger er indrettet med toiletter, bad og omklædningsrum, samt kantine, metal- og træværksted, gymnastiksal, kreativrum, maskinhus og dyrestald.

I dagbeskæftigelsen har vi fokus på brugerinddragelsen og selv- og medbestemmelse i den enkeltes arbejdsdag. Det vil sige vi skaber valgmuligheder mellem de forskelligartede arbejdsopgaver vi tilbyder, så alle oplever at deres ønsker og behov bliver imødekommet og at man selv har indflydelse på arbejdsopgaverne og dagens tilrettelæggelse. Samtidig er det vigtigt at bevare strukturen og overskueligheden for brugeren, her er fx ugeskemaet et fast værktøj der giver den enkelte bruger overblik over ugens gøremål og aktiviteter.

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Juridisk grundlag​

Midlertidigt botilbud til voksne § 107

Længerevarende botilbud til voksne § 108

Aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven §104​

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Om Fonden Dalgaarden

S/I Fonden Dalgaarden

Dalgaarden er et botilbud/hjem for syv voksne borgere, med tilhørende dagbeskæftigelse og STU for 15 voksne borgere.

CVR: ​40576029

Download tilsynsrapport her

Hurtig navigation

​›​​ Forside

​›​ Værdigrundlag

​›​ Metoder

​›​ Fysiske rammer

​›​ Faglige målsætninger

​​​› Botilbuddet

​› Dagbeskæftigelsen

​›​ Kontakt

Kontakt os

S/I Fonden Dalgaarden

Grønnerupvej 21, 9640 Farsø

Find vej med Google Maps

Send os en e-mail eller ring på 98 63 87 96