Dagbeskæftigelse og STU

Dalgaardens dagbeskæftigelse har 15 pladser under §104 samt mulighed for uddannelse for unge med særlige behov - STU.

I Dalgaardens dagbeskæftigelse og STU har vi stor fokus på den enkeltes ønsker og behov i struktureringen af  arbejdsdagen. Det vil sige vi skaber valgmuligheder mellem de forskelligartede aktiviteter vi tilbyder, så alle brugere oplever at de selv har indflydelse på deres valg af gøremål og opgaver i hverdagen. Ud over den enkeltes behov har vi selvfølgelig også fokus på vigtigheden af at lære at samarbejde og begå sig sammen med andre, både i samarbejdssituationer men også i det sociale rum i forbindelse med fællesspisning i kantinen, samt arrangementer ud af huset o.l.

Det er samtidig vigtigt at bevare en tydelig og overskuelig struktur for den enkelte. Dette gøres via vores ugetavlen, hvor personale, holdopdeling og diverse opgaver og gøremål tydeliggøres.

Vi arbejder systematiserer med den enkelte borgers indsatsmål og dokumentation, samt sikre kontinuitet i opfølgning og evaluering ved daglige teammøder, samt til vores månedlige personalemøde. Vi inddrager den enkelte bruger i arbejdet og udviklingen af indsatsmål og delmål, hvorved det gøres mere tydeligt for dem, hvilke mål vi arbejder med i hverdagen.

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Faglig tilgang:​

  • ​Strukturpædagogisk
  • Anerkendende tilgang
  • Neuropædagogisk

Metoder:​

  • ​Jeg støttende samtaler
  • Neuropædagogik

​​Juridisk grundlag​

Midlertidigt botilbud til voksne § 107

Længerevarende botilbud til voksne § 108

Aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven §104​

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Om Fonden Dalgaarden

S/I Fonden Dalgaarden

Dalgaarden er et botilbud/hjem for syv voksne borgere, med tilhørende dagbeskæftigelse og STU for 15 voksne borgere.

CVR: ​40576029

Download tilsynsrapport her

Hurtig navigation

​›​​ Forside

​›​ Værdigrundlag

​›​ Metoder

​›​ Fysiske rammer

​›​ Faglige målsætninger

​​​› Botilbuddet

​› Dagbeskæftigelsen

​›​ Kontakt

Kontakt os

S/I Fonden Dalgaarden

Grønnerupvej 21, 9640 Farsø

Find vej med Google Maps

Send os en e-mail eller ring på 98 63 87 96