Dagbeskæftigelsen

Dalgaardens dagbeskæftigelse har som nævnt i 2018 udvidet til 15 pladser og august 2018 startede 5 nye borgere i Dagbeskæftigelsen som alle er omkring 20 år. Det har skabt en god synergi og tilført tilbuddet en anderledes social kontekst som er positiv, men det stiller også krav til den socialfaglige tilgang, så indsatsen sikres tilpasset den enkelte borger. 

Vi er i gang med at implementere og optimere brugerinddragelse i den enkeltes arbejdsdag. Det vil sige at vi ønsker at skabe valgmuligheder mellem de forskelligartede arbejdsopgaver vi tilbyder, så alle brugere oplever at de selv har indflydelse på deres arbejdsopgaver. Samtidig er det vigtigt at bevare strukturen og overskuelighed for brugeren, og der skal eventuelt arbejdes hen imod brug af ugeskema som hjælp for struktur.

Vi arbejder på at systematisere vores arbejde med indsatsmålene og dokumentation af evaluering, samt sikre kontinuitet i opfølgning og evaluering på vores p-møde. Vi har også brug for at optimere på inddragelse af den enkelte bruger i målarbejde så det bliver mere tydeligt for dem i hverdagen, hvilke mål vi arbejder med.

Faglig tilgang:​

  • ​Strukturpædagogisk
  • Anerkendende tilgang
  • Neuropædagogisk

Metoder:​

  • ​Jeg støttende samtaler
  • Neuropædagogik

​​Juridisk grundlag​

Midlertidigt botilbud til voksne § 107

Længerevarende botilbud til voksne § 108

Aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven §104​

Om Fonden Dalgaarden

S/I Fonden Dalgaarden

Dalgaarden er et botilbud/hjem for syv voksne borgere, med tilhørende dagbeskæftigelse for 15 voksne borgere.

CVR: ​40576029

Hurtig navigation

​›​​ Forside

​›​ Værdigrundlag

​›​ Metoder

​›​ Fysiske rammer

​›​ Faglige målsætninger

​​​› Botilbuddet

​› Dagbeskæftigelsen

​›​ Kontakt

Kontakt os

S/I Fonden Dalgaarden

Grønnerupvej 21, 9640 Farsø

Find vej med Google Maps

Send os en e-mail eller ring på 98 63 87 96.